Afdrukken

Duurzame Proteine

Duurzame Proteine

Duurzaam

Het eten van insecten is duurzaam, want het heeft een flink aantal voordelen voor het milieu boven het eten van bijvoorbeeld vlees en vis. De drie hoofdpunten hierbij zijn: minder uitstoot van broeikasgassen ruimte, een efficiënte omzetting van voer naar vlees en ruimte.

Naar verwachting zal in de toekomst niet langer aan de groeiende vraag van conventioneel vlees en vis kunnen worden voldaan. Met de verwachte groeiende wereldbevolking en de daarmee gepaard gaande steeds grotere vraag naar vlees en visproducten in landen zoals India en China zal de consumptie hiervan tot 2050 verdubbelen.

De 3 belangrijkste argumenten om minder vlees en insecten als vervanging te eten zijn: (REMRuimte, Efficiëntie, Minder uitstoot.

Ruimte: 70% van alle landbouwgebieden is nodig voor landbouw. In met name India en China ontstaat een onmogelijke situatie door de stijgende vraag naar vlees door de toename van de wereldbevolking. Omdat er minder landbouwareaal (oppervlakte) nodig is voor het kweken van insecten  wordt de druk op beschikbare landbouwgrond verlaagd.

Efficiëntere omzetting van voer naar vlees: Omdat insecten koudbloedig zijn zetten zij voedsel niet om in warmte. Dus bij kweek van insecten is veel minder voer nodig dan bij de vleesindustrie. Voor 1 kilo kippenvlees is 4 kilo voer nodig, voor 1 kilo rundvlees 10 kilo veevoer en voor een kilo rupsen slechts 3 kilo, waardoor de mestproductie en milieubelasting significant veel minder is.

Minder broeikasgassen: De uitstoot door de productie van vlees is verantwoordelijk voor 18% van alle broeikasgassen in de wereld, omvangrijker dan de uitstoot door al het verkeer. Ook de verzuring van het milieu door de uitstoot van ammoniak is een van de grootste oorzaken. Met de productie van insectenvlees is de uitstoot van broeikasgas veel minder.

Diervriendelijker
Het doden van insecten is diervriendelijker dan de slacht van runderen, varkens en kippen. Veel producenten van eetbare insecten ‘slachten’ de insecten met een twee trap aanpak. Eerst naar een temperatuur brengen waarbij de insecten in een natuurlijke staat van winterslaap komen. Vervolgens worden de insecten naar diepvriestemperatuur gebracht waardoor ze stoppen met leven. Insecten slapen dus in bij deze temperaturen, net zoals in de winter gebeurt.